Code of Conduct:

 

Code of Conduct

Vi håber, at vi i lighed med resten af branchen, kan medvirke til at gøre en forskel, når vi forsøger at gøre nedenstående gældende for vore leverandører.

Lovoverholdelse:
– Leverandøren overholder lovgivningen i de lande, hvori der opereres – herunder relevante miljø- og arbejdsmiljølove

Børnearbejde:
– Leverandøren overholder lovgivningen i forbindelse med anvendelse af arbejdskraft under 18 år
– Leverandøren holder ikke børn under 18 år fra uddannelse eller udviklingsprogrammer
– Der er læreprogrammer for børn ml. 12 – 15 år, og de arbejder kun få timer om dagen med lettere arbejde
– Leverandøren afholder sig fra at hyre arbejdskraft under 18 år, hvor arbejdet er til risiko for helbred og sikkerhed

Tvangsarbejde:
– Leverandøren afholder sig fra enhver form for tvangsarbejde og sikrer alle arbejdstagere ret til fri personlig bevægelighed
– Ingen arbejdstagere har fået inddraget personlige papirer såsom pas, ID-kort eller rejsedokumenter

Diskrimination:
– Leverandøren diskriminerer ikke på baggrund af race, køn, farve, seksualitet, sprog, religion eller politisk overbevisning

Helbred og sikkerhed:
– Leverandøren sikrer tilfredsstillende arbejdsmiljø og beskytter arbejdstager mod ild, farlige kemikalier og partikler samt ulykker og har i forbindelse med risikobetonet arbejde en sikkerhedspolitik og en procedure, som følges
– Der er nødberedskab til at afhjælpe eventuelle nødsituationer på arbejdspladsen i forhold til det omgivne samfund
– Leverandøren sikrer nødvendigt beskyttelsesudstyr og undervisning i brugen heraf
– Leverandøren har sikret tilfredsstillende sanitære forhold

Arbejdskonditioner:
– Leverandøren beskytter mod psykisk, fysisk og seksuelt overgreb og trusler på arbejdspladsen i enhver henseende
– Leverandøren respekterer arbejdstagers ret til privatlivets fred
– Arbejdstid og løn skal overholde landets regler. Det skal være frivilligt at arbejde over, og medarbejderen skal betales for det

Produktansvarlighed:
– Leverandøren tager miljøhensyn ved både design, produktion og tests af virksomhedens produkter og søger at beskytte mod ulykker på liv, helbred og sikkerhed

Korruption og bestikkelse:
– Bestikkelse må ikke tilbydes, loves, gives, accepteres eller kræves

Tilmeld til NYHEDSBREV

Få tilsendt gode tilbud med ujævne mellemrum

Du vil snarest modtage en mail, hvor du bedes bekræfte din tilmelding